Spoločenstvo matiek s deťmi v Cíferi sa stretáva vo farskom pastoračnom centre pravidelne vo štvrtok doobeda od 9:00 do 11:30 hod. Od 9-10 h býva cvičenie pre mamičky s deťmi a po ňom je herňa s tvorivou aktivitou. Ak to počasie dovolí chodíme s deťmi do farskej záhrady, kde je pre ne urobené ihrisko a lákadlom sú aj domáce zvieratá pasúce sa v ohrade. Všetky mamičky s deťmi sú vítané.

Spoločenstvo matiek chce poskytnúť deťom priestor pre ich rozvoj a mamičkám umožniť neformálne stretnutia, výmenu skúseností a nachádzanie nových priateľstiev v čase, keď sa môžu cítiť izolované pri celodennej starostlivosti o dieťa.

Kontakt na zodpovednú osobu: miriam.gasparkova@gmail.com

Viac info TU