Patrón farnosti

Sv. Michal, archanjel

Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov. Preklad jeho mena je vlastne bojový výkrik dobrých anjelov v boji na nebi proti Zlému a jeho anjelmi. Meno sv. Michala sa niekoľko krát spomína v Biblii.

Pokračovanie článku

Farský kostol

Farský kostol sv. Michala Archanjela v Cíferi

Na mieste, kde stojí Kostol sv. Michala Archanjela, stojí už tretí kostol. O pôvodnom kostole nemáme nijaké údaje. Keďže existoval v druhej polovici 13. storočia, tak ako kostoly v okolitých obciach, môžeme predpokladať, že bol postavený v románskom slohu.

Pokračovanie článku

Kňazi farnosti

Stručný prehľad kňazov, ktorí žili a pôsobili v našej farnosti. Zoznam farárov a farských administrátorov, ako aj kaplánov, či rodákov.

Pokračovanie článku

Filiálka Pác

Pác je miestna časť obce Cífer v okrese Trnava. Leží na Podunajskej pahorkatine, v podcelku Trnavská tabuľa, na ľavom brehu Gidry v nadmorskej výške 140 m n. m., 2 km juhovýchodne od Cífera.

Pokračovanie článku

Rekonštrukcia veže

Podľa projektu firmy Kreybig a Kiszela sa v máji 1934 začala stavba veže ako nedeliteľnej súčasti v poradí už tretieho kostola na území Cífera. Technický stav veže je v súčasnosti po stavebnej a statickej stránke nevyhovujúci. Veža si vyžaduje nevyhnutnú opravu, aby sa zabránilo ďalšiemu zhoršovaniu jej stavu.

Pokračovanie článku

Mária Hollósyová

Do r. 1892 pôsobila ako poštová úradníčka v Križovanoch nad Dudváhom, od 1892 vedúca výšivkárskej školy a dielne v Cíferi. Popredná umelecká osobnosť s výrazným talentom a kvalitou výšivkárskej práce.

Pokračovanie článku