V roku 1995 založila Angličanka Veronica Williams Modlitby matiek. Z iniciatívy diakona Maurica Williamsa vzniklo v Anglicku obdobné hnutie Modlitby otcov, ktoré združuje duchovných i fyzických otcov s cieľom modliť sa za svet, za pokoj v rodinách a za to, aby muži prijali svoju pravú úlohu a ukázali, čo skutočne znamená „byť otcom“.

Viac informácií o Modlitbách otcov nájdete na http://www.modlitbyotcov.sk/.

V Cíferi sa otcovia stretávajú na modlitbách každý piatok o 20:00 vo farskom centre. Ak sa chcete pripojiť, ozvite sa Jozefovi Krivosudskému na tel. č.: 0910976409 alebo na mailovej adrese: modlitbyotcovcifer@gmail.com.