Máriina légia

Máriinu légiu založil 7. septembra 1921 Frank Duff v Dubline. Odtiaľ sa rozšírila do celého sveta. Má vyše 3 milióny aktívnych členov a viac ako 10 miliónov pomocných (modliacich sa) členov.

Máriina légia je laické spoločenstvo katolíkov, ktorého cieľom je rozvoj duchovného života jeho členov a ich aktívna účasť na rozširovaní Kristovho kráľovstva prostredníctvom Panny Márie. Na Slovensku je 8 prezídií, ktoré zastrešuje 1 kúria. Kúria má okolo 2 450 pomocných a 63 aktívnych legionárov.

Aktívni legionári sa zúčastňujú na stretnutiach prezídia, ktoré sa konajú každý týždeň. Modlia sa sv.ruženec a modlitby, ktoré obsahuje Tessera – povinná denná modlitba, vykonávajú každý týždeň apoštolát – navštevujú chorých, väzňov, bezdomovcov, osamelých ľudí, tiež aj detské domovy. Modliaci legionári sa denne modlia sv. ruženec a modlitbu Tessera.

Máriina légia Cífer

Modliaci sa členovia boli v roku 1993 pripojení k Prezídiu Máriinej légie v Trnave. V súčasnosti je v Cíferi 40 modliacich sa členov. V našej farnosti je každý rok slúžená sv. omša za živých i zomrelých členov Máriinej légie. Po sv. omši sa koná posedenie vo farskom pastoračnom centre.