Január

K1. januáru 1786 začal písať cíferský farár Ján Balon kostolné kroniky Liber ecclesiae oppidi Cziffer a Liber ecclesiae Pusztapathensis. Do kroník prepísal aj údaje zo starších kroník. (230. výročie)

2. januára 1936 sa v Biskupovej narodil rímskokatolícky kňaz Rudolf Chudý, ktorý v rokoch 1971 – 1972 pôsobil v Cíferi ako kaplán. (80. výročie)

18. januára 1896 sa v Cíferi narodil rímskokatolícky kňaz Ladislav Harangozó (†4. 5. 1961 Merašice). (120. výročie)

20. januára 1986 zomrel v Trnave Daniel Bulla. V rokoch 1935 – 1950 bol riaditeľom školy a organistom v Cíferi a v rokoch 1935 – 1957 zbormajstrom Cíferského speváckeho zboru. (30. výročie)

21. januára 1981 sa v Topoľčanoch narodil rímskokatolícky kňaz a cíferský farský administrátor Jozef Schwarz. (35. výročie)

Február

13. februára 1921 boli v Nitre vysvätení prví traja slovenskí biskupi Karol Kmeťko, Marián Blaha a Ján Vojtaššák, ktorým ženy z Vajnor a Cífera vyšívali mitry. Mitru pre biskupa Vojtaššáka vyšívala Cíferčanka Rozália Bartošovičová. (95. výročie)

22. februára 1926 sa v Bíňovciach narodil rímskokatolícky kňaz Mons. ThDr. Vojtech Mikulka, PhD. Od roku 2006 až do svojej smrti žil v Dome pokojnej staroby v Cíferi. (90. výročie)

Marec

1. marca 1926 nastúpil na učiteľské miesto v Cíferi Štefan Hoza (1906 – 1982), ktorý sa neskôr preslávil ako operný spevák. Na učiteľskom mieste v Cíferi zotrval až do septembra 1929, kedy odišiel učiť do Bratislavy. (90. výročie)

Apríl

4. apríla 1876 sa v Cíferi narodil rímskokatolícky kňaz Celestín Tichý (†5. 7. 1939). Bol synom Alojza Tichého, učiteľa miestnej ľudovej školy, a Heleny rod. Strakovej, ktorá bola neterou cíferského farára Tomáša Straku. (140. výročie)

Máj

V máji 1636 poslal ostrihomský arcibiskup Peter kardinál Pázmány cíferského farára Stanislava Laricza za farára do Bytče. (380. výročie)

V máji 1926 založil cíferský učiteľ Štefan Hoza dvojhlasný dievčenský spevokol. Po odchode Hozu z Cífera spevokol zanikol. (90. výročie)

22. mája 1926 sa v Cíferi narodil rímskokatolícky kňaz Adolf Šimák. (90. výročie)

Jún

5. júna 1966 prijal kňazskú vysviacku rímskokatolícky kňaz Július Kupča, toho času na odpočinku v Dome pokojnej staroby v Cíferi. (50. výročie)

5. júna 1966 prijal kňazskú vysviacku rímskokatolícky kňaz Jozef Nagy, cíferský kaplán v rokoch 1972 – 1973. (50. výročie)

6. júna 1976 prijal kňazskú vysviacku rímskokatolícky kňaz Stanislav Sabol, ktorý bol cíferským kaplánom od 21. 10. 1978 do 31. 8. 1979. (40. výročie)

6. júna 1976 prijal kňazskú vysviacku rímskokatolícky kňaz Jozef Kolpák, cíferský kaplán od 1. 9. 1979 do 31. 8. 1980. (40. výročie)

14. júna 2006 bol požehnaný a odovzdaný do užívania Dom pokojnej staroby v Cíferi. Obrad požehnania vykonal bratislavsko-trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol. (10. výročie)

27. júna 1876 sa v Drietome narodil Jozef Galbavý, učiteľ Rímskokatolíckej ľudovej školy v Cíferi. V roku 1904 bol zvolený do predstavenstva Potravného družstva v Cíferi. (140. výročie)

30. júna 2006 bol uvoľnený z pastorácie rímskokatolícky kňaz Július Kupča, ktorý prišiel na odpočinok do Domu pokojnej staroby v Cíferi. (10. výročie)

Júl

1. júla 2006 prišiel na odpočinok do Domu pokojnej staroby v Cíferi rímskokatolícky kňaz Jozef Lefler, farár v Modrovej a Starej Lehote. Zároveň bol menovaný za výpomocného duchovného v našej farnosti. (10. výročie)

19. júla 1956 sa v Dvorníkoch nad Váhom narodil rímskokatolícky kňaz P. Milan Bubák SVD, ktorý bol kaplánom v Cíferi od 16. 12. 1980 do 31. 3. 1981. (60. výročie)

28. júla 1986 zomrel v Bratislave rímskokatolícky kňaz P. Romuald Ján Repka OFM, cíferský kaplán od 1. 9. 1980 do 15. 12. 1980. Pochovaný je v rodnej Kurime. (30. výročie)

30. júla 2006 zomrel v Cíferi rímskokatolícky kňaz Mons. Anton Kebis, dekan farár na odpočinku v Dome pokojnej staroby. (10. výročie)

August

15. augusta 1886 sa v rakúskej obci Zillingtal narodil rímskokatolícky kňaz Mons. Ľudovít Pavetitš, ktorý bol cíferským farárom od roku 1918 až do 31. 3. 1962, kedy bol penzionovaný. (130. výročie)

16. augusta 1936 požehnal novostavbu Orlovne v Cíferi ružomberský farár Mons. Andrej Hlinka. Slávnosti sa zúčastnilo asi 4 až 5 tisíc ľudí z Cífera a okolia. (80. výročie)

September

2. septembra 1926 sa v Špačinciach narodil rímskokatolícky kňaz Oto Školuda. Zomrel 15. 8. 1997 v Trstíne a pochovaný je v Cíferi. (90. výročie)

4. septembra 1866 sa v Hronskom Beňadiku narodil rímskokatolícky kňaz Nikodém Štekláč. V roku 1931 bol penzionovaný a pôsobil ako katechéta v Cíferi, kde je aj pochovaný. (150. výročie)

30. septembra 1896 sa v Cíferi narodil rímskokatolícky kňaz P. Žigmund Rudolf Gál OFM. (120. výročie)

Október

1. októbra 1976 sa v Trnave narodil rímskokatolícky kňaz P. PhDr. ThMgr. Gottschalk Karol Lovaš OPraem. (40. výročie)

3. októbra 1866 zomrel v Nitre rímskokatolícky kňaz, národovec a spisovateľ P. Bernard Caro – Vyhnalovský OFM, ktorý v rokoch 1833 – 1839 pôsobil v Cíferi ako kaplán. (150. výročie)

November

V novembri 1946 bola v časopise Verbum publikovaná štúdia Vendelína Jankoviča s názvom Prvý slovenský preklad celého Písma svätého. Štúdia sa zaoberá Kamaldulskou bibliou, ktorá sa nachádzala v knižnici cíferskej fary a na ktorú Jankoviča upozornil Mons. Ľudovít Pavetitš. (70. výročie)

1. novembra 1876 sa v Cíferi narodila výšivkárka Rozália Bartošovičová, rod. Císarová (prezývaná Cabana). V roku 1921 vyšívala Jánovi Vojtaššákovi mitru na biskupskú vysviacku. (140. výročie)

8. novembra 1636 sa stretol prvý rektor Trnavskej univerzity Juraj Dobronoki s kráľovským kancelárom J. Draskovichom u cíferskej zemepánky Kataríny Thuryovej-Zichyovej. (380. výročie)

20. novembra 1986 sa v Trnave narodil rímskokatolícky kňaz Dobromil Zifčak. (30. výročie)

December

8. decembra 1956 prijal kňazskú vysviacku P. Daniel Vladimír Pavlík OFMCap, cíferský kaplán v rokoch 1970 – 1971. (60. výročie)

15. decembra 1816 zomrela v Páci Zuzana Andreánska, ktorej epitaf z červeného mramoru je umiestnený v páckom kostole. Ako sa píše na epitafe, Zuzana Andreánska bola vdovou po Karolovi Illésovi, radcovi jeho cisárskej výsosti a podžupanovi Rábskej stolice. (200. výročie)

18. decembra 1806 sa v Nových Zámkoch narodil Tomáš Straka, dekan farár v Cíferi. Cíferskú farnosť spravoval v rokoch 1839 – 1888. (210. výročie)

28. decembra 1886 sa v Páci narodila sr. Aranka Anna Orlická FMM, členka Kongregácie františkánskych misionárok Panny Márie, ktorá pôsobila na misiách v Indii. (130. výročie)

29. decembra 1956 prijal kňazskú vysviacku P. Henrich Augustín Havlík OFM, ktorý bol kaplánom v Cíferi v rokoch 1969 – 1970. (60. výročie)

30. decembra 1916 bol v Budapešti korunovaný za uhorského apoštolského kráľa blahoslavený Karol I. Jeho manželka Božia služobnica Zita bola korunovaná za uhorskú kráľovnú. Časť jej korunovačných šiat vyšívali v Cíferi. (100. výročie)

Bližšie nedatované udalosti

V roku 1756 bola postavená socha sv. Jána Nepomuckého na moste smerom na Kaplnu. Po II. svetovej vojne bola socha premiestnená na ľavý breh Gidry. (260. výročie)

V roku 1876 dal postaviť Andrej Kramár s manželkou Katarínou sochu Immaculaty, ktorá stojí pred cíferským kostolom. (140. výročie)

V roku 1906 bola v strede obce Pác postavená zvonica. Nahradila pôvodnú drevenú zvonicu, ktorá v tom istom roku zhorela pri požiari. (110. výročie)

V roku 1916 boli zrekvirované dva zvony z veže Kostola sv. Michala Archanjela v Cíferi. Ponechaný bol len tzv. umieračik. (100. výročie)

V roku 1946 sa stal cíferským kaplánom rímskokatolícky kňaz Viktor Krogman. Do Cífera prišiel z Jacoviec, kde predtým pôsobil ako kaplán. V roku 1947 z Cífera odišiel, keď bol menovaný za správcu farnosti v Hrachovišti. (70. výročie)