fara-banner

Mons. Mgr. Ján Bučík
farský administrátor
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Cífer
Pavetitšova 15
919 43  Cífer

telefón: 033/5599180 – farský úrad (pevná linka)
mail: farnost.cifer@abu.sk – farská mailová schránka

číslo bežného účtu IBAN SK73 0200 0000 0015 3230 3656
BIC: SUBASKBX

IČO: 34013695
DIČ: 2021806303