Nácvik detského spevokolu na sväté omše za účasti detí bývav pondelok o 17:00 hod. v pastoračnom centre. Všetky deti sú srdečne vítané! :-)