Cíferský spevácky zbor bol založený v roku 1935 vtedajším riaditeľom rímskokatolíckej ľudovej školy a organistom Danielom Bullom. Vrchol svojej výkonnosti dosiahol koncom štyridsiatych a začiatkom päťdesiatych rokov minulého storočia, kedy prakticky nechýbal na žiadnom významnejšom podujatí nielen regionálneho, ale aj celoslovenského či celoštátneho významu. Jeho úspechy umocňoval krásny cíferský kroj, v ktorom vtedy CSZ vystupoval. K prerušeniu činnosti CSZ došlo v polovici päťdesiatych rokov, kedy bol jeho dirigent Daniel Bulla preložený do Trnavy. Určitý čas viedol CSZ ako chrámový spevokol terajší dirigent Viliam Hafner, no tento po skončení štúdia na VŠ odišiel pracovať na východné Slovensko.
K obnoveniu činnosti CSZ dochádza v roku 1984 - po návrate MUDr. Viliama Hafnera do Cífera. V súčasnosti je CSZ iba torzom bývalého vyše 40-členného zboru a má približne 20 členov. Účinkuje pri podujatiach miestneho významu, no predovšetkým ako chrámový zbor.

(Spracované na základe podkladov MUDr. Viliama Hafnera.)

Skúšky Cíferského speváckeho zboru bývajú v pondelok po sv. omši vo farskom centre alebo v kostole.

Radi privítame nových členov.