CIRO

CIRO (skratka pre cíferské rodiny) je otvorená formujúca sa komunita kresťanských rodín vo farnosti sv. Michala v Cíferi.

Jej cieľom je vytvoriť živé spoločenstvo rodín a prežiť radosť z neho. Zároveň má ambíciu priniesť priestor pre zmysluplné spoločné trávenie voľného času rodičov a detí v duchu kresťanských hodnôt.

Stretnutia bývajú približne raz za mesiac (podľa dohody) na fare, v letných mesiacoch vo farskej záhrade.

Kontaktnou osobou je Marcel Dugovič (marcel@dugovic.sk).