Aktuality

Koncert Spievajme Márii

V nedeľu 26. októbra 2014 sa uskutoční v Kostole sv. Michala Archanjela v Cíferi koncert mariánskych piesní z Jednotného katolíckeho spevníka pod názvom Spievajme Márii. Na koncerte sa predstavia Zuzana Hudecová Molnárová - soprán a Štefan Jurík - organ. Začiatok koncertu je o 15:00 h a vstupné je dobrovoľné.

 

Pridal dusan, dňa 18. 10. 2014

Fotogaléria

Vo fotogalérii pribudli fotografie v albume Šarkaniáda 2014.

Pridal dusan, dňa 18. 10. 2014

Odkaz predkov vo veži farského kostola

V rámci prebiehajúcej opravy veže Kostola sv. Michala Archanjela v Cíferi bol 14. októbra 2014 v dopoludňajších hodinách z vrcholu veže zložený kríž. V guli pod krížom sa našla sklená karafa s objemom 0,5 litra, ktorá bola zazátkovaná a zaliata pečatným voskom. Na zasadaní farskej rady v ten istý deň túto karafu otvorili. V jej vnútri bol dokument datovaný 26. októbra 1934, čiže starý takmer presne 80 rokov. Doslovný prepis dokumentu:

Na pamiatku našim drahým potomkom uložili sme v guli pod križom na veži ciferského chrámu tento pamätný spis, aby všetci, ktorí ho budú voľakedy čítať, spomínali nás svojich otcov a matky, ktorí sme s velikou obetavosťou ale ešte s väčšou láskou stavali tento chrám v roku 1934. od narod. Pána, v 16. roku jestvovania Ceskoslovenskej Republiky, za pápeža Pia XI., za prezidenta Republiky Tomáša Masaryka.

Milujte chrám tento, ako sme ho my milovali. Zostaňte verní tej rímskokatolíckej viere, ktorú Ste po nás zdedili. To Vám odkazujú Vaši predkovia, ktorích kosti dávno v zemi tlejú.

Dano v Ciferi 26. oktobra 1934.

V méne ciferských farníkov: (nasledujú podpisy)

Fotoalbum Odkaz predkov vo veži farského kostola.

Pridal dusan, dňa 15. 10. 2014

Otčenáš - prešovský nápev

Na tomto odkaze nájdete inštruktážnu nahrávku prešovského nápevu Modlitby Pána (Liturgický spevník I, č. 637).

«Ak sa teda viera vždy rodí z počúvania Božieho slova – nielen zmyslového počúvania, ale prostredníctvom zmyslov prechádza do mysle a srdca – nie je pochýb o tom, že hudba a predovšetkým spev môže dať modlitbe žalmov a biblickým spevom väčšiu schopnosť ich komunikácie. (...) Chcem zdôrazniť, že aktívna účasť Božieho ľudu na liturgii nespočíva iba v recitovaní, ale aj v počúvaní, v prijímaní prostredníctvom zmyslov a ducha Božie slovo. To isté platí pre liturgickú hudbu.»
Benedikt XVI., príhovor, 10. novembra 2012

Pridal dusan, dňa 10. 10. 2014

Rekonštrukcia veže

Podľa projektu firmy Kreybig a Kiszela sa v máji 1934 začala stavba veže ako nedeliteľnej súčasti v poradí už tretieho kostola na území Cífera. Technický stav veže je v súčasnosti po stavebnej a statickej stránke nevyhovujúci. Veža si vyžaduje nevyhnutnú opravu, aby sa zabránilo ďalšiemu zhoršovaniu jej stavu. 

Fotoalbum Rekonštrukcia veže farského kostola.

Pridal dusan, dňa 21. 02. 2014

Rok Sedembolestnej Panny Márie

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila rok 2014 za Rok Sedembolestnej Panny Márie. Pripomenieme si ním 450. výročie prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. 

Pripravili sme pre vás podstránku, v ktorej sa venujeme tejto téme.
Stačí len kliknúť na logo Roku Sedembolestnej Panny Márie na pravej strane.

Pridal admin, dňa 1. 01. 2014