Aktuality

Myšlienka na nedeľu 2. 8. 2015

Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ (Jn 6,35)

«V dňoch nabitých ťažkosťami a problémami, ale tiež v dňoch oddychu a uvoľnenia, nás Pán pozýva k tomu, aby sme nezabúdali, že ak je potrebné starať sa o chlieb materiálny a znovu získať silu, ešte dôležitejšie je nechať rásť vzťah s Ním, posilňovať našu vieru v Toho, ktorý je „chlebom života“, ktorý znovu napĺňa našu chuť po pravde a láske.»
Benedikt XVI., Anjel Pána, 5. 8. 2012

Liturgické čítania na 18. nedeľu v Cezročnom období: lc.kbs.sk/?den=20150802.

Maurice Duruflé: Tantum ergo (1960)

Pridal dusan, dňa 1. 08. 2015

Apoštolské požehnanie pre našu farnosť

Na základe žiadosti farského administrátora vdp. Jozefa Schwarza obdržala naša farnosť pri príležitosti 80. výročia konsekrácie farského kostola apoštolské požehnanie na pergamene. Text požehnania znie:

Jeho Svätosť František
pri príležitosti 80. výročia Posvätenia Farského kostola sv. Michala Archanjela
v Cíferi zo srdca udeľuje Apoštolské Požehnanie
farárovi vdp. Jozefovi Schwarzovi a všetkým veriacim
a zvoláva na nich prehojné pôsobenie nebeských darov, aby táto radostná udalosť
rozmnožovala úsilie o budovanie duchovného chrámu zo živých kameňov,
postavených „na základe apoštolov a prorokov;
hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš“ (Ef 2, 20)
23. jún 1935 / 2015

Ex Aedibus Vaticanis, die 25. 04. 2015

+ Konrad Krajewski
Archiepiscopus Eleemosynarius Apostolicus

 

Pridal dusan, dňa 23. 06. 2015

Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi

Všemohúci Bože,
voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.
Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého,
aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.
Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj, keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:
aby všetci ľudia pochopili,
že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou,
aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova,
aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí,
aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť,
aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov.
Prosíme ťa, Otče, za Svätú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky krajiny, v ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi:
nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou,
pokoj a mier nad každým konfliktom,
ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva.
Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.
O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána,
ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja.
Amen.

Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis Bratislavae, die 13 Augusti 2014, Prot. N. 3528/2014

Pridal dusan, dňa 14. 02. 2015

Modlitba sv. Jána Pavla II. za rodinu

Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi,
ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,
ktorý je poslom tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi
stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života,
lebo len ty si opravdivá Láska a Život.
Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky
každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete.
Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu
pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva,
ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky,
ktorými rodiny niekedy musia prejsť.
Na príhovor Svätej rodiny daj,
aby svetová misia našej matky Cirkvi
v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život, po všetky veky vekov.
Amen.

Pridal dusan, dňa 29. 01. 2015