Aktuality

Myšlienka na nedeľu 25. 1. 2015

Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním. (Mk 1,19-20)

Hieronym tvrdí, že v Kristovej tvári muselo byť niečo božské, inak by správanie bratov bolo nerozumné. Je totiž ťažké nájsť niekoho, kto opustí svojho otca, aby nasledoval niekoho iného, v ktorom nenájde niečo viac ako vo svojom otcovi. Pravda o Zebedejových bratoch je taká, že oni zanechávajú otca podľa tela, aby nasledovali otca podľa ducha. Oni vlastne ani tak otca neopustili, ako skôr „otca“ našli. V Kristovej tvári museli uzrieť niečo božské, a keď to pochopili, nasledovali ho. (Hieronym, Tractus in Marci 2: CCL 78,492. In Marek. Trnava : Dobrá kniha, 2013, s. 125)

Liturgické čítania na Tretiu nedeľu v Cezročnom období: lc.kbs.sk/?den=20150125.

Pridal dusan, dňa 24. 01. 2015

Vyhlásenie KBS k referendu o ochrane rodiny

Vyjadrujeme svoju podporu referendu o ochrane rodiny. V atmosfére sviatkov lásky a rodiny obraciame sa na veriacich i na všetkých ľudí dobrej vôle, aby vo februári aktívne využili svoje hlasovacie právo a pozitívne sa vyjadrili k predkladaným otázkam. Vyjadrujeme svoje presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom života našej spoločnosti. Zároveň pozývame k tomu, aby sa ľudia nielen pred referendom, ale neustále, zamerali na konkrétnu pomoc rodinám vo svojom najbližšom okolí.

Vyjadrujeme tiež želanie, aby ľudia nepodľahli tlaku a antikampaniam, ktoré sa snažia na referendum pozerať negatívne. Máme nádej, že v rámci celospoločenskej diskusie bude rešpektovaná náboženská sloboda i sloboda slova. Je naším želaním, aby referendum prebehlo v pokojnej atmosfére a bolo chápané ako pozitívna iniciatíva pre dobro človeka a za ochranu hodnôt, ktoré sú prirodzené a ktoré Cirkev neustále pokladá za svoju prioritu.

V Bratislave, 18. decembra 2014

Zdroj: TK KBS

Pridal dusan, dňa 11. 01. 2015