Aktuality

Oznam

Aktuálna stránka našej farnosti: ciferfara.wbl.sk.

Pridal dusan, dňa 2. 07. 2018

Ochrana osobných údajov

Zodpovednou osobou pre celú Katolícku Cirkev, teda všetky farnosti, diecézy, eparchie je:

Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
814 99 Bratislava

IČO: 00684325
DIČ: 2020804841

e-mail: dpo@kbs.sk

web: https://gdpr.kbs.sk

Pridal dusan, dňa 25. 05. 2018

Pamätná izba sakrálnej výšivky Márie Hollósyovej

V sobotu 30. septembra 2017 sme na cíferskej fare otvorili Pamätnú izbu sakrálnej výšivky Márie Hollósyovej. Vzácne sakrálne výšivky z konca 19. a prvej štvrtiny 20. storočia sa tak dostali do priestorov, kde sú zabezpečené vhodné podmienky na ich zachovanie pre ďalšie generácie. Zároveň sa vytvorila možnosť sprístupniť ich verejnosti.

Pamätnú izbu je možné navštíviť po telefonickom dohovore (033 5599180) na rímskokatolíckej fare v Cíferi (Pavetitšova 15).

Naše poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí sa pričinili o vznik tejto pamätnej izby, špeciálne doc. Eve Cisárovej-Minárikovej a PharmDr. Anne Michalcovej.

Fotografie: www.flickr.com/gp/tisinko/j197nT.

Video: www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20171007001.

Pridal dusan, dňa 7. 10. 2017

Portál k utečeneckej kríze

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) spustila novú internetovú stránku utecenci.kbs.sk. Informuje o činnosti pracovnej skupiny KBS k utečeneckej kríze a o aktivitách jej členov. Vytvorila ju po povzbudení pápeža Františka, ktorý európske cirkvi vyzval k pomoci a solidarite k utečencom.

Pridal dusan, dňa 27. 11. 2015

Modlitba za našu zem

Najvyšší Pane,
prítomný v celom vesmíre
i v tom najmenšom z tvojich stvorení,
ty, ktorý svojou nežnosťou zahrnuješ
všetko, čo existuje,
vlej do nás silu svojej lásky,
aby sme sa starali
o život a krásu.
Zaplav nás pokojom,
aby sme žili ako bratia a sestry
a nikomu neškodili.
Otec chudobných,
pomôž nám vyslobodiť tých,
ktorí sú na tejto zemi opustení a zabudnutí
a ktorí sú v tvojich očiach tak veľmi vzácni.
Ozdrav náš život,
aby sme chránili svet
a nepustošili ho,
aby sme rozsievali krásu,
a nie znečistenie a skazu.
Dotkni sa sŕdc tých,
ktorí hľadajú iba výhody
na úkor chudobných a tejto zeme.
Nauč nás objavovať hodnotu každej veci,
kontemplovať s úžasom
a uvedomiť si, že na našej ceste
k tvojmu nekonečnému svetlu
sme hlboko spojení
so všetkými stvoreniami.
Vďaka, že si s nami po všetky dni.
Posilňuj nás, prosíme, v našom boji
za spravodlivosť, lásku a pokoj.

Svätý Otec František, encyklika Laudato si', b. 245

Pridal dusan, dňa 19. 09. 2015

Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi

Všemohúci Bože,
voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.
Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého,
aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.
Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj, keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:
aby všetci ľudia pochopili,
že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou,
aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova,
aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí,
aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť,
aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov.
Prosíme ťa, Otče, za Svätú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky krajiny, v ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi:
nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou,
pokoj a mier nad každým konfliktom,
ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva.
Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.
O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána,
ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja.
Amen.

Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis Bratislavae, die 13 Augusti 2014, Prot. N. 3528/2014

Pridal dusan, dňa 14. 02. 2015

Modlitba sv. Jána Pavla II. za rodinu

Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi,
ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,
ktorý je poslom tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi
stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života,
lebo len ty si opravdivá Láska a Život.
Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky
každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete.
Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu
pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva,
ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky,
ktorými rodiny niekedy musia prejsť.
Na príhovor Svätej rodiny daj,
aby svetová misia našej matky Cirkvi
v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život, po všetky veky vekov.
Amen.

Pridal dusan, dňa 29. 01. 2015