Aktuality

Orechy z farskej záhrady

Aj tento rok si budete môcť na vianočných trhoch v Cíferi kúpiť orechy z farskej záhrady, a tak podporiť chod farského pastoračného centra. Tešíme sa na vás v sobotu 12. decembra 2015!


Pridal dusan, dňa 21. 11. 2015

Myšlienka na nedeľu 22. 11. 2015

Ježiš Kristus je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a vládca nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. (porov. Zjv 1,5-6)

Liturgické čítania na 34. nedeľu v Cezročnom období – Krista Kráľa: lc.kbs.sk/?den=20151122.

Georg Friedrich Händel: Hallelujah (z oratória Mesiáš, HWV 56)

Pridal dusan, dňa 21. 11. 2015

Ruža svätej Alžbety 2015

V utorok 17. novembra 2015 pokračovala Novéna ku cti Panny Márie Trnavskej. Večernej svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša predsedal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Kazateľ, páter Juraj Andrej Mihály OFM, v svojej kázni rozvinul tému piateho dňa novény: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ Téma milosrdenstva súvisí aj so životom sv. Alžbety, ktorej liturgická spomienka pripadala na tento deň. Meno tejto svätice nesie aj ocenenie Ruža svätej Alžbety, ktoré trnavský arcibiskup odovzdal v závere slávenia deviatim laureátom. Medzi ocenenými boli aj dve naše farníčky – pani Terézia Čechovičová a pani Augustína Galážová.

Pridal dusan, dňa 17. 11. 2015

Modlitba za našu zem

Najvyšší Pane,
prítomný v celom vesmíre
i v tom najmenšom z tvojich stvorení,
ty, ktorý svojou nežnosťou zahrnuješ
všetko, čo existuje,
vlej do nás silu svojej lásky,
aby sme sa starali
o život a krásu.
Zaplav nás pokojom,
aby sme žili ako bratia a sestry
a nikomu neškodili.
Otec chudobných,
pomôž nám vyslobodiť tých,
ktorí sú na tejto zemi opustení a zabudnutí
a ktorí sú v tvojich očiach tak veľmi vzácni.
Ozdrav náš život,
aby sme chránili svet
a nepustošili ho,
aby sme rozsievali krásu,
a nie znečistenie a skazu.
Dotkni sa sŕdc tých,
ktorí hľadajú iba výhody
na úkor chudobných a tejto zeme.
Nauč nás objavovať hodnotu každej veci,
kontemplovať s úžasom
a uvedomiť si, že na našej ceste
k tvojmu nekonečnému svetlu
sme hlboko spojení
so všetkými stvoreniami.
Vďaka, že si s nami po všetky dni.
Posilňuj nás, prosíme, v našom boji
za spravodlivosť, lásku a pokoj.

Svätý Otec František, encyklika Laudato si', b. 245

Pridal dusan, dňa 19. 09. 2015

Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi

Všemohúci Bože,
voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.
Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého,
aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.
Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj, keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:
aby všetci ľudia pochopili,
že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou,
aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova,
aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí,
aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť,
aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov.
Prosíme ťa, Otče, za Svätú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky krajiny, v ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi:
nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou,
pokoj a mier nad každým konfliktom,
ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva.
Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.
O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána,
ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja.
Amen.

Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis Bratislavae, die 13 Augusti 2014, Prot. N. 3528/2014

Pridal dusan, dňa 14. 02. 2015

Modlitba sv. Jána Pavla II. za rodinu

Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi,
ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,
ktorý je poslom tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi
stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života,
lebo len ty si opravdivá Láska a Život.
Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky
každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete.
Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu
pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva,
ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky,
ktorými rodiny niekedy musia prejsť.
Na príhovor Svätej rodiny daj,
aby svetová misia našej matky Cirkvi
v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život, po všetky veky vekov.
Amen.

Pridal dusan, dňa 29. 01. 2015