Aktuality

Národný týždeň manželstva

Pridal dusan, dňa 6. 02. 2016

Myšlienka na nedeľu 7. 2. 2016

Potom som počul Pánov hlas. Hovoril: „Koho mám poslať, kto nám pôjde?“ I povedal som: „Hľa, tu som, mňa pošli.“ (Iz 6,8)

ALLELUIA! ECCE EGO, MITTE ME!” (Hľa, tu som, pošli mňa!) - motto bl. Sáry Salkaházi (zivotopisysvatych.sk/sara-salkahazi)

Liturgické čítania na 5. nedeľu v Cezročnom období: lc.kbs.sk/?den=20160207.

Venite adoremus Deum (gregorián)

Pridal dusan, dňa 6. 02. 2016

Ľudové misie v Cíferi

 

Od 13. do 21. februára tohto roka sa budú konať v našej farnosti ľudové misie. Počas ôsmich dní bude tím misionárov z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa pod vedením P. Ivana Flimela CSsR sláviť sväté omše, prihovárať sa v katechézach a vysluhovať sviatosti zmierenia a pomazania chorých. Naposledy boli v Cíferi ľudové misie v roku 1996. Pre farnosť boli mimoriadne tým, že sa uskutočnili po dlhých štyridsiatich ôsmich rokoch (predtým boli ľudové misie u nás v rokoch 1926 a 1936). Aj tie tohtoročné budú mimoriadne, pretože sa budú konať v Svätom roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil Svätý Otec František. V bule Misericordiae vultus, ktorou jubileum vyhlásil, vyzýva, aby sa vo farnostiach konali ľudové misie (porov. MV 18). Z tohto dokumentu pochádza aj motto našich ľudových misií: „Milosrdenstvo je vždy väčšie ako hriech a nik nemôže klásť hranice Božej odpúšťajúcej láske.“ (MV 3)

Aktuálne informácie o pripravovaných misiách nájdete aj na facebookovej stránke Farnosť Cífer.


Program ľudových misií

 

KOSTOL SV. MICHALA ARCHANJELA, CÍFER

Sobota 13. 2.
17:30 – svätá omša – slávnostné otvorenie ľudových misií

Nedeľa 14. 2.
8:00 – svätá omša s misijným príhovorom
11:00 – svätá omša s misijným príhovorom
14:30 – katechéza pre mužov
16:00 – katechéza pre ženy

Pondelok 15. 2.
17:30 – svätá omša za účasti detí

Utorok 16. 2.
17:30 – svätá omša s misijným príhovorom

Streda 17. 2.
17:30 – svätá omša s misijným príhovorom

Štvrtok 18. 2.
17:30 – svätá omša s misijným príhovorom, eucharistická adorácia po svätej omši

Piatok 19. 2.
10:00 – svätá omša pre chorých s pomazaním chorých
17:30 – svätá omša pre mladých, stretnutie s mládežou po svätej omši

Sobota 20. 2.
8:00 – svätá omša s misijným príhovorom a pobožnosťou k Matke ustavičnej pomoci
17:30 – svätá omša s misijným príhovorom

Nedeľa 21. 2.
8:00 – svätá omša s misijným príhovorom a požehnaním devocionálií
11:00 – slávnostná svätá omša s misijným príhovorom a požehnaním misijného kríža

 

KOSTOL SV. APOŠTOLOV PETRA A PAVLA, PÁC

Nedeľa 14. 2.
9:30 – svätá omša s misijným príhovorom

Nedeľa 21. 2.
9:30 – svätá omša s misijným príhovorom a požehnaním devocionálií

 

DOM KULTÚRY, CÍFER

Pondelok 15. 2.
8:35 – katechéza pre žiakov I. stupňa ZŠ
9:35 – katechéza pre žiakov 5. – 7. roč. ZŠ
10:35 – katechéza pre žiakov 8. – 9. roč. ZŠ

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA

Pondelok 15. 2. – piatok 19. 2.
hodinu pred svätou omšou a počas svätej omše

Utorok 16. 2.
spovedanie chorých a nevládnych v Cíferi a v Páci po domoch

Pridal dusan, dňa 17. 01. 2016

Portál k utečeneckej kríze

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) spustila novú internetovú stránku utecenci.kbs.sk. Informuje o činnosti pracovnej skupiny KBS k utečeneckej kríze a o aktivitách jej členov. Vytvorila ju po povzbudení pápeža Františka, ktorý európske cirkvi vyzval k pomoci a solidarite k utečencom.

Pridal dusan, dňa 27. 11. 2015

Modlitba za našu zem

Najvyšší Pane,
prítomný v celom vesmíre
i v tom najmenšom z tvojich stvorení,
ty, ktorý svojou nežnosťou zahrnuješ
všetko, čo existuje,
vlej do nás silu svojej lásky,
aby sme sa starali
o život a krásu.
Zaplav nás pokojom,
aby sme žili ako bratia a sestry
a nikomu neškodili.
Otec chudobných,
pomôž nám vyslobodiť tých,
ktorí sú na tejto zemi opustení a zabudnutí
a ktorí sú v tvojich očiach tak veľmi vzácni.
Ozdrav náš život,
aby sme chránili svet
a nepustošili ho,
aby sme rozsievali krásu,
a nie znečistenie a skazu.
Dotkni sa sŕdc tých,
ktorí hľadajú iba výhody
na úkor chudobných a tejto zeme.
Nauč nás objavovať hodnotu každej veci,
kontemplovať s úžasom
a uvedomiť si, že na našej ceste
k tvojmu nekonečnému svetlu
sme hlboko spojení
so všetkými stvoreniami.
Vďaka, že si s nami po všetky dni.
Posilňuj nás, prosíme, v našom boji
za spravodlivosť, lásku a pokoj.

Svätý Otec František, encyklika Laudato si', b. 245

Pridal dusan, dňa 19. 09. 2015

Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi

Všemohúci Bože,
voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.
Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého,
aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.
Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj, keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:
aby všetci ľudia pochopili,
že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou,
aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova,
aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí,
aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť,
aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov.
Prosíme ťa, Otče, za Svätú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky krajiny, v ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi:
nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou,
pokoj a mier nad každým konfliktom,
ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva.
Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.
O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána,
ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja.
Amen.

Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis Bratislavae, die 13 Augusti 2014, Prot. N. 3528/2014

Pridal dusan, dňa 14. 02. 2015

Modlitba sv. Jána Pavla II. za rodinu

Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi,
ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,
ktorý je poslom tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi
stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života,
lebo len ty si opravdivá Láska a Život.
Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky
každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete.
Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu
pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva,
ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky,
ktorými rodiny niekedy musia prejsť.
Na príhovor Svätej rodiny daj,
aby svetová misia našej matky Cirkvi
v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život, po všetky veky vekov.
Amen.

Pridal dusan, dňa 29. 01. 2015